O czasopiśmie

"Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS" jest półrocznikiem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, powołanym w 2021 roku. Półrocznik jest polem wymiany rezultatów badań, poglądów i spojrzeń naukowych na kwestie medycznej praktyki zawodowej. Zawartość czasopisma służy do poszerzania debaty naukowej i rozwoju badań. Misją czasopisma jest publikowanie artykułów i prac, opracowanych przez praktyków zawodowych, naukowców i szeroko rozumianą kadrę akademicką. ISSN ONLINE: 2956-8145, ISSN: 2720-3484.