Zespół redakcyjny

 • dr n. med. i dr n. o zdr. Magdalena Wichary - redaktor naczelna
 • mgr Agnieszka Banasikowska - z-ca redaktora naczelnej
 • mgr Karol Mazur - sekretarz redakcji
 • mgr Aldona Sobieszek - Paluch - redaktorka i korektorka j. angielskiego
REDAKTORZY NAUKOWI:
 • dr Adam Bernert - Ratownictwo Medyczne
 • mgr Piotr Szwedziński - Ratownictwo Medyczne
 • dr n. o zdr. Iwona Kowalska - Pielęgniarstwo
 • mgr Joanna Świerczek - Pielęgniarstwo 
 • dr n. med. Beata Naworska - Pielęgniarstwo, Położnictwo
 • dr n. ekon. Adam Klar - Statystyka, Ekonometria
RADA NAUKOWA
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Brus
 • prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
 • prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
 • dr hab. n. med. Andrzej S. Banyś
 • dr hab. n. med. Rafał Młynarski
 • dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
 • dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński