https://ojs.wsps.pl/index.php/ojs/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS: Ogłoszenia 2022-07-07T01:00:47+02:00 Open Journal Systems <p><strong>"Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS"</strong> jest półrocznikiem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej powołanym w 2021 roku. Półrocznik jest polem wymiany rezultatów badań, poglądów i spojrzeń naukowych na kwestie medycznej praktyki zawodowej. Zawartość czasopisma służy do poszerzania debaty naukowej i rozwoju badań. Misją czasopisma jest publikowanie artykułów i prac, opracowanych przez praktyków zawodowych, naukowców i szeroko rozumianą kadrę akademicką.</p>