https://ojs.wsps.pl/index.php/ojs/issue/feed Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS 2022-07-06T09:32:56+02:00 mgr Karol Mazur k.mazur@wsps.pl Open Journal Systems <p><strong>"Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS"</strong> jest półrocznikiem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej powołanym w 2021 roku. Półrocznik jest polem wymiany rezultatów badań, poglądów i spojrzeń naukowych na kwestie medycznej praktyki zawodowej. Zawartość czasopisma służy do poszerzania debaty naukowej i rozwoju badań. Misją czasopisma jest publikowanie artykułów i prac, opracowanych przez praktyków zawodowych, naukowców i szeroko rozumianą kadrę akademicką.</p>